Vijesti

Otvoreno pismo gradskim vijećnicima uoči 16. sjednice

Na dnevnom redu sutrašnje 16. sjednice Gradskog vijeća, kao posljednja točka dnevnog reda, nalazi se Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Kauflandu Hrvatska k.d. za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo na parkiralištu trgovačkog centra.

Kaufland Hrvatska k.d. podnio je zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti vanjske prodaje cvijeća, zemlje, sadnica, sjemenja, ljetnog namještaja i igračaka na paletama, stolovima i košarama površine do 100 m2 na parkiralištu ispred svog trgovačkog centra u Svačićevoj ulici.  Ovim putem apeliram na gradske vijećnike da odbace ovaj Prijedlog Zaključka jer je štetan za Gradsko komunalno poduzeće TD Komunalac d.o.o., za prodavače na gradskoj tržnici, ali i za izgled grada Slavonskog Broda. Neshvatljivo je da gradonačelnik ne vodi računa o malim ljudima koji žive od prodaje svojih proizvoda na gradskoj tržnici, ali i o interesima TD Komunalac d.o.o. koje je u 100% vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Na ovaj način gradska tržnica dobiva konkurenciju, a prodavačima na gradskoj tržnici dodatno se otežava ionako teška situacija. Pri tome se uopće ne razmišlja o tome da bi davanje odobrenja Kauflandu Hrvatska k.d. stvorilo presedan koji bi i svim ostalim brodskim trgovačkim centrima dao moralno pravo da podnesu slične zahtjeve, a što bi u konačnici rezultiralo time da bi prodavači na gradskoj tržnici izgubili veliki broj svojih sadašnjih kupaca, ali i drastičnim narušavanjem izgleda grada. Podsjećam i na to da je usvajanjem Odluke o Gradskom proračunu za 2016. godinu Gradsko vijeće dalo gradonačelniku ovlasti za prodaju u bescjenje velikog gradskog parkirališta u Strossmayerovoj ulici, a da se pri tome također uopće nije vodilo računa o interesima i potrebama gradske tržnice i prodavača na gradskoj tržnici, ali ni o tome kako nadoknaditi gubitak tako velikog broja dragocjenih parkirališnih mjesta. Potpuno je zanemarena i činjenica da je parkiralište u Strossmayerovoj ulici jedno od najdragocjenijih neizgrađenih zemljišta u vlasništvu grada i da je od iznimne važnosti za izgled grada i za revitalizaciju centra grada. Neshvatljivo je da za ovako vrijedan prostor u prostornim planovima nije propisana obveza provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja uz obvezno vođenje računa o javnim interesima i potrebi građana za velikim brojem parkirališnih mjesta na ovoj lokaciji. Ovaj primjer zorno dokazuje da je prostorno planiranje u Slavonskom Brodu palo na sramotno niske grane i da se uopće ne vodi računa o izgledu i javnim interesima grada. Ukoliko se ovo parkiralište proda to će zasigurno dovesti do daljnjeg pada broja kupaca na gradskoj tržnici. Gradska tržnica vapi za velikim uređenim parkiralištem jer se pri rekonstrukciji tržnice o tome nije vodilo računa. Zadatak projektanta tržnice bio je da izradi projektno rješenje limitirano cijenom izgradnje, a sve za potrebe gradonačelnikove predizborne kampanje pa smo u konačnici šest mjeseci prije lokalnih izbora dobili gradsku tržnicu bez vlastitog velikog parkirališta.

Gradonačelnik i gradski Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Prijedlogom ovog Zaključka o davanju odobrenja Kauflandu Hrvatska k.d. u potpunosti ignoriraju odredbe Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda u kojima su definirani ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja kojima se u koridoru Svačićeve ulice planira novi gradski centar o čemu u PPUG-u piše slijedeće:“Posebnu pozornost treba usmjeriti na redefiniranje koncepta i konteksta poslovnog i trgovačkog gradskog središta. Njegovo se uređenje predlaže u središnjoj zoni u koridoru duž Ulice P.Svačića i željezničke pruge s afirmacijom i uređenjem južnog pročelja bescarinske zone Đ.Đaković. U njemu treba smjestiti reprezentativne kulturne, zabavne, trgovačke i javne zgrade. Taj prostor novog gradskog centra treba povezati s ostalim gradskim četvrtima otvaranjem kolnih i pješačkih veza te povezivanjem s javnim prometom. Postojeće zgrade za trgovinu i promet treba postupno preoblikovati i reprezentativno urediti kao žarište socijalnog i poslovnog razvoja grada.

Zapitajte se kako je na prostoru predviđenom za novi centar grada sagrađen Lidl i kako će Slavonski Brod izgledati ako na parkiralištu ispred svakog trgovačkog centra u Svačićevoj ulici niknu prodajne palete, stolovi i košare? Kako se ovo odobrenje Kauflandu Hrvatska k.d. uklapa u odredbe PPUG-a o novom gradskom centru? Svačićeva ulica je glavna brodska ulica, a njen sadašnji izgled je sramota za Slavonski Brod. Ovakve štetne odluke vode ka daljnjem narušavanju, degradaciji i vulgarizaciji centra grada i kao takve apsolutno su neprihvatljive.